Mina erfarenheter

 

Musikhögskolan

 

Sedan 1980 har jag verkat som sångpedagog vid Musikhögskolan i Göteborg, numera Högskolan för Scen och Musik. Mina erfarenheter därifrån är dessa:

 

Som sånglärare för blivande musiklärare har jag hjälpt studenter att bygga upp sina röster för att de ska kunna arbeta som musiklärare. De har både fått arbeta med sina talröster och hittat vägar för att kunna använda sina sångröster på ett enkelt och okomplicerat sätt. Att vara musiklärare betyder att man måste ha sin röst ”i fickan”, alltid lätt åtkomlig och helst utan skavanker.

 

Som metodiklärare för blivande sångpedagoger har jag en djupgående kunskap om hur sång fungerar tekniskt och hur man metodiskt kan hjälpa elever att bli bättre sångare. All kunskap jag fått genom åren har nu ”kokats ner” till att bli ytterst enkla och effektiva övningar för att hitta sin egen personliga och friska sångröst. Detta arbete är det som jag värderar högst av allt jag gjort under mina verksamma år. Varje person, ung eller gammal, har rätt till sin egen röst. Att känna att röst och andning fungerar utan spänningar ger en befriande självkänsla. Att kunna uttrycka sig i sång ger tillgång till en större känslopalett. Man mår helt enkelt bättre!

 

Som sånglärare för blivande professionella musikalartister har jag fördjupat mig i de sångtekniker som förknippas med musikal utan att överge min grundövertygelse om att rösten måste vara fri och okomplicerad. Dessutom har jag fördjupat mig i det som kallas ”rollgestaltning”, att kunna förmedla en text. Det är något som enkelt kan överföras till varje enskild sångare, både nybörjare och vidarekomna.

 

Som sånglärare för de studenter som sjunger klassisk sång/opera har jag stor erfarenhet av att på djupet arbeta med klassisk sångteknik och dess specifika uttryck.

 

Kulturskolan

 

Parallellt med min tjänst på Musikhögskolan har jag arbetat med barn och ungdomar.

 

Som musik- och sånglärare på Kulturskolan har jag stor erfarenhet av att bl.a. arbeta med tonåringar och deras sångutveckling. Jag har arbetat med vanlig sångundervisning, enskilt och i grupp, arrangerat konserter, bl.a. uppskattade Luciakonserter under många år och även varit med om att skapa sceniska föreställningar. Att få tonåringar att älska att sjunga och agera på scenen har varit en stor glädjekälla för mig. Att våga sjunga skapar större självförtroende, något som är väldigt betydelsefullt för tonåringar idag.

 

Kammarkören Pro Musica (numera Vocal Art Ensemble)

 

Denna mycket framstående kör under ledning av professor Jan Yngwe har varit min konstnärliga hemvist under snart 20 år. Den har också hållit min röst flexibel och elastiskt . Jag har också varit ansvarig för all röstuppvärmning både inför varje repetition men också inför alla konserter och skivinspelningar. Se körens hemsida: www.promusica.nu